25.05.2016r. Choczewo ul. Pierwszych Osadników 20 pożar budynku mieszkalnego

czwartek, 26 Maj 2016

W dniu 25.05.2016r. o godzinie 5.59 zastępy GCBA 5/32 i GBA 2,5/16 JOT I OSP Choczewo zostały zadysponowane do pożaru budynku mieszkalnego…

| Kategoria: Bez kategorii | Comments Off

11.05.2016r. Słajkowo konar zagrażąjący powaleniem na jezdnię

środa, 11 Maj 2016

20160511_171719

W dniu 11.05.2016r. o godzinie 17.03 zastęp GCBA 5/32 JOT I OSP Choczewo został zadysponowany do kanaru zwisającego na jezdnią na drodze do miejscowości Słajkowo. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano konar zwisający nad jezdnią zagrażający powaleniem na jezdnię przed miejscowością Słąjkowo. Działania przybyłego zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia poprzez zamknięcie przejazdu w obu kierunkach na jezdni oraz usunięciu zwisającego konaru przy użyciu liny i pocięciu na usuniętego konaru. Następnie z uwagi na duże pęknięcia  wzdłużne na drzewie, od którego odłamał się konar podjęto decyzję o usunięciu całego drzewa. Drzewo, które mogłoby się rozszczepić z uwagi na powstałe pęknięcia wycięto i udrożniono ruch na drodze.

W działaniach brały udział zastępy:

GCBA 5/32 MAN JOT I OSP Choczewo

| Kategoria: AKTUALNOŚCI | Comments Off

07.05.2016r. Choczewo ćwiczenia z zakresu ratownictwa medycznego i technicznego dla jednostek OSP z terenu gminy Choczewo

niedziela, 8 Maj 2016

DSC_0580

W dniu 07.05.2016r. o godzinie 10.00 odbyły się ćwiczenia z zakresu ratownictwa medycznego i technicznego dla jednostek OSP z terenu gminy Choczewo zorganizowane na złomowisku w miejscowości Choczewo. Podczas ćwiczeń strażacy-ratownicy mieli okazje poćwiczyć i przypomnieć sobie procedury ratownicze podczas udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ćwiczyli umiejętności posługiwania się sprzętem hydraulicznym podczas wykonywania dostępu do osób poszkodowanych znajdujących się w uszkodzonych pojazdach. Po zakończeniu ćwiczeń na złomowisku, omówiono cały przebieg ćwiczeń przy ognisku i kiełbasce na terenie remizy OSP Choczewo.

W ćwiczeniach brały udział jednostki:

JOT I OSP Choczewo

JOT III OSP Sasino

JOT IV OSP Kopalino

| Kategoria: AKTUALNOŚCI | Comments Off

07.05.2016r. Zwartówko 6A przygotowanie lądowiska dla śmigłowca LPR

niedziela, 8 Maj 2016

20160507_060759

W dniu 07.05.2016r. o godzinie 5.44 zastęp GCBA 5/32 JOT I OSP Choczewo został zadysponowany do przygotowania lądowiska dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Zwartówko 6A. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano Zespół Ratownictwa Medycznego udzielającego pomocy medycznej poszkodowanej kobiecie. nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz przygotowaniu lądowiska dla śmigłowca LPR na posesji. Po wylądowaniu śmigłowca LPR wsparto działania ratowników medycznych przy transporcie poszkodowanej kobiety do śmigłowca LPR. Po przetransportowaniu poszkodowanej kobiety di śmigłowca LPR zabezpieczono start śmigłowca ratowniczego.

W działaniach brały udział zastępy:

GCBA 5/32 MAN JOT I OSP Choczewo

GBA 2,5/16 Renault JRG 1 Wejherowo

1x Zespół Ratownictwa Medycznego (P-61 Choczewo)

1x śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

 

| Kategoria: AKTUALNOŚCI | Comments Off

07.05.2016r. Starbienino pożar dwóch stert słomy

niedziela, 8 Maj 2016

20160507_031733

W dniu 07.05.2016r. o godzinie 1.03 zastęp GCBA 5/32 JOT I OSP Choczewo został zadysponowany do prawdopodobnie palących się dwóch ognisk na polu w miejscowości Starbienino. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano palące się dwie sterty słomy w całej swojej objętości na skrajach pól zasianych zbożem. Pierwsza ze stert miała wymiary 20x5x1m,  w której znajdowało się około 50 okrągłych balotów słomy. Natomiast druga sterta o wymiarach 30x10x3, w której znajdowało się łącznie około 600 okrągłych balotów słomy.  Działania przybyłych zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz niedopuszczeniu aby pożar rozprzestrzenił się na inne powierzchnie rolnicze. Następnie po wypaleniu się słomy w mniejszej stercie, całe pożarzysko zostało przelane wodą w celu wyeliminowania pozostałych zarzewi ognia mogących spowodować  ponowne powstanie pożaru i ugaszeniu pożaru. Natomiast większa sterta do momentu przyjazdu właściciela został poddana procesowi wypalania z uwagi na to, iż sterta paliła się w całości. Po przybyciu na miejsce zdarzenia właściciela wykonano oboranie palącej się sterty do około w celu zabezpieczenia przed ewentualnym rozprzestrzenieniem się pożaru na inne powierzchnie rolnicze oraz właściciel zobowiązał się dozorować miejsce pożaru do momentu wypalenia się całkowitego stert słomy.

W działaniach brały udział zastępy:

GCBA 5/32 MAN JOT I OSP Choczewo

GBA 2,5/16 Star JOT III OSP Sasino

GBA 2,5/16 Star JOT III OSP Słajszewo

GBA 2,5/16 Renault JRG 1 Wejherowo

3x radiowozy Policji

| Kategoria: AKTUALNOŚCI | Comments Off

05.05.2016r. Stilo pożar suchej trawy

czwartek, 5 Maj 2016

20160505_162844

W dniu 05.05.2016r. o godzinie 15.50 zastęp GCBA 5/32 JOT I OSP Choczewo został zadysponowany do pożaru suchej trawy w miejscowości Stilo. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano 4 miejsca na pożarzysku, gdzie palił się torf. Działania przybyłych zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu dwóch prądów wody w natarciu na palący się torf.

W działaniach brały udział zastępy:

GCBA 5/32 MAN JOT I OSP Choczewo

GBA 2,5/16 Star JOT III OSP Sasino

| Kategoria: AKTUALNOŚCI | Comments Off

04.05.2016r. Stilo pożar suchej trawy

środa, 4 Maj 2016

20160504_133802

W dniu 04.05.2016r. o godzinie 13.10 zastęp GCBA 5/32 JOT I OSP Choczewo został zadysponowany do pożaru suchej trawy w miejscowości Stilo. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano pożar suchej trawy i krzaków na powierzchni około 2400 m2 w pobliżu lasu. Działania przybyłych zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu dwóch prądów wody w natarciu na palącą się suchą trawę i krzaki. Po przygaszeniu pożaru przystąpiono do przelewania spalonej trawy i krzaków. Jednocześnie zaopatrzenie  wodne do pojazdów pożarniczych sprawiono z rzeki Chełst. Po ugaszeniu zarzewi ognia mogących spowodować ponowne powstanie pożaru przystąpiono do wycinki jednego z drzew znajdujących się w miejscu pożaru z uwagi na poważne spalenie korzeni. Przy użyciu pilarki do drewna, drzewo zagrażające powaleniem obalono.

W działaniach brały udział zastępy:

GCBA 5/32 MAN JOT I OSP Choczewo

GBA 2,5/ 16 Star JOT III OSP Sasino

| Kategoria: AKTUALNOŚCI | Comments Off

04.05.2016r. DZIEŃ STRAŻAKA

środa, 4 Maj 2016

dzien strazaka

| Kategoria: AKTUALNOŚCI | Comments Off

23.04.2016r. XI Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Choczewie

niedziela, 24 Kwiecień 2016

DSC_0604

W dniu 23.04.2016r. o godzinie 11.00 odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Choczewie. Podczas Zjazdu przedstawione zostały sprawozdania: z działalności Oddziału Gminnego ZOSP RP w Choczewie, które wygłosił Sekretarz ZOG ZOSP RP w Choczewie  druh Marcin Świerzewski; z pracy na rzecz poprawy stanu ochrony przeciw pożarowej, które wygłosił Komendant Gminny ZOSP RP w Choczewie druh Karol Wojciechowski; z działalności finansowo-gospodarczej Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Choczewie druh Dariusz Godula. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Choczewie druh Jurek Jędruch złożył sprawozdanie z działalności Komisji oraz wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wniosek został przegłosowany 11 głosami za, przeciw 0 i wstrzymujących się 0 głosów. Następnie Komisja Wyborcza złożyła sprawozdanie z pracy komisji oraz Przewodniczący Zjazdu poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał i wniosków o przedstawienie sprawozdania i odczytywanie kolejno projektów uchwał Zjazdu. Po odczytaniu uchwał Przewodniczący Zjazdu ogłosił przerwę w obradach i poprosił nowo wybranych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej OG ZOSP RP o udanie się do sal w celu ukonstytuowania się i wybrania przedstawiciela do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Po ukonstytuowaniu  się Przewodniczący Zjazdu ogłosił składy nowo wybranych prezydiów:

ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w CHOCZEWIE

Prezes ZOG ZOSP RP w Choczewie – druh Henryk Domaros

Komendant Gminny ZOSP RP w Choczewie – druh Karol Wojciechowski

Sekretarz  ZOG ZOSP RP w Choczewie – druh Marcin Świerzewski

Skarbnik ZOG ZOSP RP w Choczewie – druh Jarosław Kotkowski

Członek prezydium ZOG ZOSP RP w Choczewie – druh

Członek ZOG ZOSP RP w Choczewie – druh Mateusz Arent

Członek ZOG ZOSP RP w Choczewie – druh

Członek ZOG ZOSP RP w Choczewie – druh Wojciech Wypych

Członek ZOG ZOSP RP w Choczewie – druh

Członek ZOG ZOSP RP w Choczewie – druh

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w CHOCZEWIE

Przewodniczący KR ZOG ZOSP RP w Choczewie – druh Tomasz Dymowicz

Wiceprzewodniczący KR ZOG ZOSP RP w Choczewie – druh

Sekretarz KR ZOG ZOSP RP w Choczewie – druh

Przedstawicielem do Zarządu Oddział Powiatowego ZOSP RP został wybrany druh Karol Wojciechowski.

Następnie Przewodniczący Zjazdu podziękował  za uczestnictwo w XI Zjeździe Oddziału Gminnego ZOSP RP w Choczewie Gościom, druhom delegatom i przedstawicielom Zarządu ustępującego i nowo wybranego, po czym zaprosił wszystkich na skromny poczęstunek.

| Kategoria: AKTUALNOŚCI | Comments Off

22.04.2016r. Przebendowo plama oleju na drodze

piątek, 22 Kwiecień 2016

20160422_180335

W dniu 22.04.2016r. o godzinie 17.44 zastęp SLRt JOT I OSP Choczewo został zadysponowany do plamy oleju na drodze gruntowej w miejscowości Przebendowo. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano plamę oleju hydraulicznego na drodze gruntowej na powierzchni około 10 m2. Działania przybyłego zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz usunięciu plamy oleju hydraulicznego przy użyciu sorbentu.

W działaniach brały udział zastępy:

SLRt Ford Transit JOT I OSP Choczewo

| Kategoria: AKTUALNOŚCI | Comments Off