Kategoria: Działalność statutowa

01.08.2022r. Nowy sprzęt w OSP Choczewo

Szanowni Państwo, W ramach tegorocznego naboru „FLOREK – wsparcie dla OSP” (edycja 2022) nasza jednostka OSP zrealizowała zadanie pn. „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie”. Zadanie jest dofinansowywane...