Zarząd OSP Choczewo

PREZES ZARZĄDU
dh Marcin Świerzewski
WICEPREZES NACZELNIK
dh Karol Wojciechowski


SEKRETARZ

dh Mateusz Arent

SKARBNIK

dh Elżbieta Wojciechowska

GOSPODARZ

dh Krzysztof Szmyd