ZOG ZOSP RP w Choczewie

Skład Zarządu Oddziału Gminnego

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

w Choczewie

kadencja na lata 2016-2021

PREZES ZOG ZOSP RP W CHOCZEWIE
dh Henryk Domaros
KOMENDANT GMINNY ZOSP RP W CHOCZEWIE
dh Karol Wojciechowski
SEKRETARZ ZOG ZOSP RP W CHOCZEWIE
dh Marcin Świerzewski
SKARBNIK ZOG ZOSP RP W CHOCZEWIE
dh Jarosław Kotkowski
CZŁONEK ZOG ZOSP RP W CHOCZEWIE
dh Wojciech Wypych
PRZEWODNICZĄCY GMINNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZOSP RP W CHOCZEWIE
dh Tomasz Dymowicz