ZOG ZOSP RP w Choczewie

Skład Zarządu Oddziału Gminnego

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

w Choczewie

kadencja na lata 2021-2025

PREZES ZOG ZOSP RP w CHOCZEWIE

dh Marcin Świerzewski

KOMENDANT GMINNY ZOSP RP W CHOCZEWIE
dh Karol Wojciechowski
SEKRETARZ ZOG ZOSP RP W CHOCZEWIE
dh Jarosław Kotkowski
CZŁONEK ZOG ZOSP RP W CHOCZEWIE
dh Wojciech Wypych
PRZEWODNICZĄCY GMINNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZOSP RP W CHOCZEWIE
dh Tomasz Dymowicz